Subspace Star Trek fanklub
Subspace Star Trek fanklub
aktualizováno: 27.9.2019

Aktuální téma

Star Trek: Discovery

Nový Star Trek seriál, nové epizody na     a titulky na Edna.cz


Star Trek: Discovery
Premiéra: 2016, točí se dál
ČSFD hodnocení: 73 %
IMDB hodnocení: 7,4/10
Titulky: Ano
Dabing: Ne 

Discovery je nejnovější Star Trek seriál, jehož nové díly se na týdenní bázi objevují na Netflixu (i na tom českém). Seriál zhruba o 10 let předchází dobrodružství kapitána Kirka popisovaná v Klasické sérii a stejně jako ta je zaměřený na posádku federační vesmírné lodi, tentokráte jménem USS Discovery.

Discovery se od předchozích Star Trek seriálů dost liší. Důvodů je k tomu hned několik:

Silně kontinuální příběh

Příběh seriálu Discovery se neskládá z většinou nenavazujících epizod tak, jak je tomu u předchozích Star Trek seriálů – oproti tomu se doposud jedná o jeden kontinuální, postupně rozvíjený příběh, ve které se jednotlivé epizody navzájem doplňují a rozšiřují.

Hlavní hrdina

Hlavním hrdinou Discovery oproti původním očekávání není její kapitán, ale první důstojník s přinejmenším komplikovanou minulostí jménem Michael Burnhamová. Postavy Discovery mezi sebou navíc ne vždy dobře vycházejí, což je oproti všem Star Trek seriálům, zejména Nové generaci, zásadní odklon. Fakt, že mezi hlavními postavami ostatních seriálů není žádný konflikt na jednu stranu může pomoci představě optimistické budoucnosti, ze scenáristického hlediska jde ale o velmi problematický koncept, protože základem dramatu je právě konflikt. Tím, že umožňuje neshody mezi hlavními postavami, umožňuje Discovery rozvíjet příběh novým, a snad i uvěřitelnějším způsobem.

Kontinuita s ostatními Treky

Jedním ze stále živých témat diskusí na internetu i na setkáních fanoušků Star Treku je neúplná návaznost na ostatní, ať už seriálové nebo filmové Star Treky. Discovery sice obsahuje množství odkazů na ostatní Treky, zejména na Klasickou sérii a seriál Enterprise, ty jsou ale často nepřesné a samotný seriál po vizuální stránce vypadá velmi moderně a jen ztěží se tak dá vysvětlit, že se odehrává 10 před původním Star Trek seriálem, kde se nepracuje se žádnými dotykovými displeji, ale oproti tomu se pracuje s z dnešního pohledu retro technikou a záznamovými páskami (oproti tomu zvenčí loď Discovery vedle Kirkovy Enterprise vypadá v pořádku). Řada fanoušků tak kritizuje seriál s tím, že by do startrekového universa seděl více, kdyby byl zasazený někam za seriál Nová generace / film Nemesis.

Discovery je mezi fanoušky Star Treku jedním z nejvíce polarizujících témat za dlouhou dobu. To samé ale do nějaké míry šlo říct o každém novém Star Trek seriálu a hodnotit Discovery jako celek bude možné až po delší době, zvláště bereme-li v potaz její kontinuální rozvoj příběhu.

Responzivní seriál

Discovery je prvním Star Trek seriálem, který vzniká v době rozvinutého internetu. Tím pádem je to poprvé, kdy tvůrci seriálu mohou téměř živě získat jasnou odezvu publika ohledně toho, co se v seriálu líbí a co ne. Že se produkční tým seriálu odezvami řídí je vidět už v první sezóně, která ve svém průběhu podstatně změní celkový tón, hlavně ale pak po začátku druhé sezóny, která je podstatně věděčtější, verbálnější a po všech možných stránkách bližší předchozím Star Trek seriálům.

Vzdálená třetí sezóna

Třetí sezóna bude mít premiéru 17. ledna 2020. V ní se Discovery ocitne několik set let v budoucnosti – v době, kdy vůbec nemusí existovat Federace nebo Klingoni, kdy bude rozložení sil v galaii pravděpodovně úplně jiné a kdy proběhlý technologický pokrok bude s velkou pravděpodobností znamenat, že bude Discovery ve značné nevýhodě oproti komukoli, na koho narazí.

Epizody

Discovery se na týdenní bázi objevuje na Netflixu. Níže je uveden seznam dosud odvysílaných epizod.

První dvě sezóny Discovery už máme za sebou, třetí bude mít premiéru 17. ledna 2020.

České titulky k epizodám i Short Trekům

1 1×01 The Vulcan Hello
Pozdrav z Vulkanu
2 1×02 Battle at the Binary Stars
Bitva u dvojhvězdy
3 1×03 Context is for Kings
Souvislosti jsou pro krále
4 1×04 The Butcher’s Knife Cares Not for the Lamb’s Cry
Řezníkův nůž nářek jehňat nezajímá
5 1×05 Choose Your Pain
Zvol si svá muka
6 1×06 Lethe
Léthé
7 1×07 Magic to make the sanest man go mad
Kouzlo pobláznit i nejpříčetnějšího
8 1×08 Si Vis Pacem, Para Bellum
Chceš-li mír, chystej válku
9 1×09 Into the Forest I Go
Do lesa odcházím…
10 1×10 Despite Yourself
Navzdory sobě
11 1×11 The Wolf Inside
Vlk ve stádu
12 1×12 Vaulting Ambition
Nezkrotná ctižádost
13 1×13 What’s Past is Prologue
Jenž minulost ověnčí
14 1×14 The War Without, The War Within
Vnější válka, vnitřní válka
15 1×15 Will You Take My Hand?
Vezmeš mě za ruku?
16 2×01 Brother
Bratr
17 2×02 New Eden
Nový ráj
18 2×03 Point of Light
Světelný bod
19 2×04 An Obol for Charon
Obol pro Chárona
20 2×05 Saints of Imperfection
Svatí nedokonalosti
21 2×06 The Sounds of Thunder
Zvuky bouře
22 2×07 Light and Shadows
Světlo a stíny
23 2×08 If Memory Serves
Jestli paměť slouží
24 2×09 Project Daedalus
Projekt Daedalus
25 2×10 Red Angel
Rudý anděl
26 2×11 Perpetual Infinity
Věčné nekonečno
27 2×12 Through the Valley of Shadows
Údolím stínů
28 2×13 The Sweet Sorrow, part I
Není sladší trýzně, část I
29 2×14 The Sweet Sorrow, part II
Není sladší trýzně, část II

Mezi jednotlivými sezónami se vysílají méně početné patnáctiminutové miniepizody, takzvané Short Treky. Jejich první minisezóna se tedy objevila mezi první a druhou sezónou, ta druhá se objeví mezi druhou a třetí.

1 0x01 Runaway
Uprchlík
1 1×01 Calypso
Kalypsó
2 1×02 The Brightest Star
Nejjasnější hvězda
3 1×03 Runaway
Uprchlík
4 1×04 The Escape Artist
Mistr úniků
5 2×01 The Girl Who Made the Stars
6 2×02 Children of Mars
7 2×03 The Trouble with Edward
8 2×04 Ask Not
9 2×05 Ephaim and Dot
10 2×06 Q&A
11 2×07 Chaos Theory

České názvy nejsou oficiální, jedná se o překlad fanoušků.

Galerie

Galerie je rozdělena do následujících kategorií:

Posádka

Discovery – loď

Discovery – interiér

Ostatní

Videa

Oops, something went wrong.

Tento článek byl vytvořen na počítači Macintosh Classic, prakticky totožném s tím ze scény
„Ahoj, kompjůtre“ ze Star Treku IV.

blog comments powered by Disqus


Chystané akce